İmplant Cerrahisi Öncesi Uygulanan Cerrahi Uygulamalar

İmplant tedavisi öncesinde çene kemiklerinin implant tedavisine uygun olup olmadığı kontrol edilmektedir. Bu işlem çene cerrahı tarafından uygulanan detaylı sistemik anamnez, radyolojik ve ağız içi muayeneler sonrasında belirlenmektedir. Son dönemlerde 3 boyutlu bilgisayarlı tomografi yöntemi kullanılmaktadır. İmplant cerrahisi öncesinde çene kemiklerinin kapasitelerinin saptanması ve önemli anatomik yapılarla ilişkilerinin değerlendirilmesinde fazlası ile güvenilir bir yöntemdir.

Çene kemiklerinin olması gereken kalınlık ve yüksekliğe sahip olmadığı durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu gibi durumlarda mevcut kemik miktarını yükselterek implant tedavisine uygun duruma getirmek amacı ile ileri cerrahi tekniklere gereksinim duyulmaktadır. Bu durumlarda en ideal yöntem hastanın genel sağlık durumu dikkate alınarak, lokal olarak ilgili bölümün değerlendirilmesi ile belirlenmektedir.

Alt ve üst çene kemiklerinde uygulanacak metotlar değişiklik göstermektedir. Ayrıca kemik miktarının yükseltilmesinde hastanın kendisinden alınabilecek blok kemikler kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra, kadavra ve hayvan kaynaklı veya sentetik blok ve partiküler greftlerden faydalanılır. Uygun metot, ilgili bölümün çene cerrahımız tarafından yapılacak ayrıntılı analizi ile sağlanmaktadır.

Son dönemlerde sıklıkla tercih edilen cerrahi yöntemlerden biri olan sinüs operasyonları hastalar tarafından merak edilen diğer bir metotdur. Sinüs lifting operasyonu üst çenede azılar Kısımında, uzun zamanlı dişsizlik durumlarında rastlanan kemik oranının implant tedavisi için yetersiz olduğu durumlarda uygulanmaktadır. Kemik yüksekliğindeki yeterli olmayan durumlar, bölgedeki diş eti problemleri ve dişlerin erken kaybına paralel olarak meydana gelmektedir. Operasyonun amacı sinüsün çevresini çevreleyen sinüs membranını yükseltmektir. Böylelikle oluşturulan boşluğa kemik greftinin yerleştirilmesi ile bölümde yetecek kemik oranı sağlamaktır. Sinüs tabanının artırıldığı eşsiz operasyon ile implant tedavisi için alakalı bölgede yeterli yeni kemik oluşması gerçekleşir.

İmplant Cerrahisi Öncesi Uygulanan Cerrahi Uygulamalar ve implant tedavisi için randevu alarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Copyright 2006 - 2021 ESDENT Sağlık Hizmetleri LTD. ŞTİ.