Cerrahi Uygulamalar

f5636e9b29a1a362bd5a

Cerrahi uygulamalar klinik ve radyografik sistemler, anestezi ve sedasyon uygulamaları yardımıyla ameliyathane ortamında veya büyük kliniklerde yapılan tüm cerrahi uygulamalara denilmektedir. Ağız ve çene cerrahisi diş ve çene bölgesindeki tüm sorunların tanı ve tedavisinin yapıldığı ortamdır.

Diş çekimi, gömülü diş tedavisi, implant, çene kırığı tedavisi, tümör, apse ve kistlerin tedavisinde uygulanır. Yanak, dil, damak, dudak ve yumuşak doku, diş, kemik ve eklem olarak sert dokularında tedavilerinde uygulanan yöntemdir.

Diş ve Çene Tedavisi

Gömülü yada sürme sırasında gerekli cerrahi işlemler, kök ucu lezyonlarının çıkarılması, kök ucu kistlerinin alınması, kök ucu anomalisinin cerrahi yöntem ile düzeltilmesini kapsamaktadır çene eklemlerinin yeniden düzenlenmesi, anormal kemik yapılarının düzenlenmesi, kemik yetersizliklerinde kemik yamasının yapılmasıdır.

Yumuşak Doku ve Diş Eti Cerrahisi

Dişler arasında irritasyona bağlı oluşmuş diş eti ve yumuşak dokuların çıkarılması, protezden kaynaklı büyümüş yumuşak dokuların çıkarılması, tükürük bezi kistlerinin ve dokularının çıkarılması, estetik amaçlı diş eti tedavileri bu alanda yapılmaktadır.

İmplant Cerrahisi

Diş kayıplarında eksik dişlerin tamamlanması için çene kemiğine yapay kök yerleştirme, çene kemiğinin implant öncesi uygun hale getirilmesi işlemleri de cerrahi uygulamalara girmektedir.

Acil cerrahi uygulamaları ise çekim den sonra oluşmuş sinüs boşluklarının kapatılması, çene kırıklarının basit ve komplike tedavisi de cerrahi uygulamalar içine girmektedir. Gömülü 20 yaş dişleri çekilmez ise cerrahi müdahale ile çıkarılması sağlanır.

Operasyon sonrası işlem uygulanmış bölge kurcalanma malıdır. 24 saat işlem yapılan tarafla çiğneme yapılmamalıdır. Yine 24 saat sigara içilmemeli ve tükürülme melidir. Tükürme kanamanın artmasına neden olmaktadır.

Operasyon sonrası bölgeye soğuk tampon uygulaması olası şişmelerin ve ağrıların önüne geçmektedir. Hekiminizin tavsiye ettiği önlemler mutlaka yerine getirilmelidir. Cerrahi müdahalelerde kullanılan ilaçlar plesanta yolu ile bebeğe ulaşarak doğum sonrası anomellerine ve sorunlarına yol açabilir. Bebek ve anne için ciddi bir sorun yoksa doğum sonrasına bırakılmalıdır.

Diş ve Ağız Sorunları İçin Cerrahi Uygulamalar

Diş sorunları ve ağız içi sağlık problemleri bazı durumlarda yalnızca yüzeysel ilaç uygulaması ile çözümlenmemektedir. Bunun gibi problemlerde cerrahi uygulamalar uygulanmaktadır. Diş ve ağız içinde meydana gelen çeşitli hastalıklar için cerrahi uygulamalar, sağlık problemlerinin yaşanmaması için gerekmektedir. Cerrahi tedavilerin uygulandığı problemler;

  • Gömülü diş çekimleri
  • 20 yaş diş çekimleri
  • Apikal rezeksiyon
  • Dişlerde oluşan kist ve apselerin tedavisi
  • Kemik ogmentasyonu

Cerrahi Uygulamalar Hamilelere Uygulanabilir mi?

Cerrahi uygulamalarda kullanım yapılan ilaçlar anne karnındaki bebeğe plasenta aracılığı ile geçerek zarar verebilir. Bebeklerin gelişim aşamasında birtakım hastalıklara zemin hazırlayabilir. Hamile anne adaylarında şayet bebeğe ve anneye zarar verecek bir durum bulunmuyorsa, cerrahi uygulamalar hamilelik sonrasına bırakılmaktadır.

Copyright 2006 - 2021 ESDENT Sağlık Hizmetleri LTD. ŞTİ.