Diş Hekimliğinde Sedasyon

5d24a03524f03ffb6fb1

Genel bir anestezi olmamakla birlikte, hastanın bilinci açıkken, korkusuz bir şekilde diş tedavilerini yapmaktır. Sedasyon esnasında hasta monitörle izlenir, nabzı ve tansiyonu kontrol edilir.

Özellikle çocuklarda sedasyonla yapılan diş tedavisinin en önemli sonucu psikolojik bir travma yaşamamalarıdır. Çocukluktan kalan travmalar sonucu diş hekimine gitmeyen yetişkinlerde ileri boyutta ağız ve diş sağlığı sorunları oluşmakta ve tedavi olmamakta direnmektedirler. Sedasyonlu tedavi yetişkinlerde de devreye girerek, tek seansta birçok dişin tedavi edilmesi sonucu, hastaya büyük bir konfor sağlamaktadır.

Ayrıca bulantı sorunu olan, yabancı maddelere karşı duyarlı olan kişilerde, sedasyonlu diş tedavisi yapmak, hekim için de hasta için de rahatlatıcı bir yoldur.

Zihinsel Engelli Kişiler de Sedasyonlu Diş Tedavisi

Toplumdaki bilinçlenme arttıkca, zihinsel engelli vatandaşlarımızın da kaliteli yaşaması için öncelikle eğitimleri, toplumsal alan düzenlemeleri ve sağlık sorunlarının giderilmesine hassasiyet gösterilmiştir.

Yapılan araştırmalar ve kontroller sonucu, bu kişilerin ağız ve diş sağlığında çok kötü durumda oldukları, bakım yapamadaıklarından, ağrılarını dile getiremediklerinden, beslenme sorunu yaşamaktalar ve olumsuz etkilenmektedirler. Zihinsel engelliler de ağız ve diş sağlığı tedavisinin yapılmasında sedasyon yöntemi tüm engelleri ortadan kaldırarak, bu vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin armasını sağlamaktadır.

Sedasyon Yapılmadan Önce Hekime Açıklanması Gereken Durumlar

 • Daha önce sedasyon ile tedavi yapılıp yapılmadığı
 • Hastanın kullandığı ilaçlar
 • Var olan hastalıklar
 • Kanama bozukluğu ve alerjisi olup olmadığı

Sedasyon Öncesinde Hastanın Yapması Gerekenler

 • Ön muayene ve tanıdan sonra sedasyonlu tedavinin yapılabilmesi için varsa hekimin istediği konsültasyonları ve tahlilleri tamamlayıp, vermek
 • Tedaviden dört saat önce yeme-içmeyi sonlandırmak

Sedasyonlu Tedaviden Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Tamamen uyanıncaya ve organ fonksiyonları normal oluncaya kadar gözetim altında tutulursunuz
 • Sersemlik ve dikkat dağınıklığı olacağından araç kullanmak, tek başına sokağa çıkmak engellenmeli, yüksek,kesici ve yakıcı alanlardan uzak durulmalıdır.

Sedasyonlu Tedavinin Yan Etkileri

 • Bulantı ve kusma
 • Solunum Durması
 • Nabız sayısı ve tansiyonda azalma veya artma
 • Çok Nadiren boyun ağrısı,alerji,sinir hasarı,entübasyon gereksinimi,emboli,anaflaksi görülebilir.
Copyright 2006 - 2021 ESDENT Sağlık Hizmetleri LTD. ŞTİ.